– Hoe kan ik mijn boot met een vaste ligplaats in het buitenland verzekeren?

Als u uw boot in het buitenland heeft liggen, gelden er vanzelfsprekend weer andere regels wetten. Mocht u uw vaartuig in een Buitenlandse haven hebben liggen dan is het van belang dat uw verzekeraar hiervan op de hoogte stelt. In het bijzondere geval dat u ervoor heeft gekozen dit niet te doen, dan kan dit gevolgen hebben voor een eventuele schade-uitkering. Hieronder wordt er uitgebreid ingegaan op de verschillende mogelijkheden en voorwaarden die betrekking hebben op het dekkingsgebied.

Vaste ligplaats in het buitenland

De verzekering is uitsluitend van kracht indien de verzekerde objecten een vaste ligplaats hebben in Nederland of in het buitenland binnen een straal van 50 kilometer vanaf de Nederlandse grens, tenzij op het polisblad anders is vermeld. De verzekering is uitsluitend van kracht binnen het in de polis vermelde dekkingsgebied.

Europese binnenwateren beperkt

De verzekering is van kracht in Nederland en op alle Europese binnenwateren. De kustlijn vormt hierbij de grens. De verzekering is van kracht voor zover er sprake is van een aaneengesloten verblijf van niet langer dan 6 maanden buiten Nederland, binnen de begrenzingen van het dekkingsgebied.

Europese binnenwateren uitgebreid

De verzekering is van kracht in Nederland en op alle Europese binnenwateren. De kustlijn vormt hierbij de grens. Gedurende de periode 1 maart tot 1 november is de verzekering ook van kracht voor de vaart op zee tot 10 mijl uit de kust van de Europese landen, voor zover er sprake is van een aaneengesloten verblijf van niet langer dan 6 maanden buiten Nederland, binnen de begrenzingen van het dekkingsgebied. Uitgesloten is de Atlantische Oceaan voor de kust van Noorwegen, IJsland, Groenland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Spanje en Portugal.

Europese zeeën beperkt

De verzekering is van kracht in Nederland en op alle Europese binnenwateren. Indien op de polis het dekkingsgebied Europese zeeën beperkt is aangegeven, is deze verzekering het hele jaar van kracht, voorzover er sprake is van een aaneengesloten verblijf van niet langer dan 6 maanden buiten Nederland, binnen de begrenzingen van het gebied zoals hieronder omschreven:

– de Noordzee en Ierse Zee, tot de denkbeeldige rechte lijnen van Bergen (N) via de Shetland Eilanden, Hebriden en Cork naar Brest.

– de Oostzee, Botnische en Finse Golf tot de 62e graad Noorderbreedte.

– de Zwarte Zee en de Middellandse Zee tot 30 mijl uit de kust van de Europese landen.

Europese zeeën uitgebreid

De verzekering is van kracht in Nederland en op alle Europese binnenwateren. Indien op de polis het dekkingsgebied Europese zeeën uitgebreid is aangegeven, is deze verzekering het hele jaar van kracht, voorzover er sprake is van een aaneengesloten verblijf van niet langer dan 6 maanden buiten Nederland binnen de begrenzingen van het gebied zoals hieronder omschreven:

– Binnen de begrenzing van 28° NB en 70° NB, 30° OL en 30° WL, met uitzondering van Groenland en Straat Denemarken (Denmark Strait).

– De Middellandse Zee en de Zwarte Zee met uitzondering van de kustwateren tot 10 zeemijlen uit de kust van de niet Europese landen.

 

Contact & klantenservice

Wanneer u specifieke vragen heeft met betrekking tot uw huidige bootverzekering, of graag uw verzekering wilt oversluiten via Allewatersportverzekeringen.nl, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

>> Hoe bepaal ik de dagwaarde van mijn boot?

>> Wat zijn de kosten van een watersportverzekering?

>> Tegen welk bedrag is de inboedel verzekerd?

>> Wat zijn de beveiligingseisen om voor diefstal verzekerd te zijn?

>> Ben ik verplicht om voor mijn open (zeil)boot een verzekering af te sluiten?

>> Kan ik mijn boot verzekeren tegen schade en diefstal in de randstad?

>> Ben ik verzekerd wanneer ik mijn boot verhuur of uitleen?

>> Hoe zit het met verschillende dekkingsvormen?

>> Tegen welk bedrag is mijn bijboot meeverzekerd?

>> Varen in het buitenland: buitenland certificaat aanvragen?